Nejzápadnější kraj je kulturně proslulý zejména KVIFF. Každoroční filmová událost světového významu do našeho kraje přitáhne zájemce o umění celuloidového pásku z celého světa. Pokud jste zastánci spíše statického umění, po celý rok a po celém kraji jsou rozeseta četná muzea, která ve svých zdech ukrývají tu nejpestřejší nabídku exponátů. Útrpné právo, hasiči, tradiční lázeňské pohárky, iluze nebo co třeba celoroční vůně cukroví ve Vánočním domě? Pokud místo exponátů za sklem upřednostňujete zážitek na vlastní kůži a z úzkých prostorů vám není “ouzko”, určitě nesmíte minout Montanregion. UNESCO památku 800 let trvající důlní těžby. Množství chodeb, které provrtávají Krušné hory jsou jedinečným dědictvím generací horníků. Od rud ve 12. století až po hrůzné zážitky politických vězňů v dolech na Jáchymovsku a těžbu uranu.

 

Montanregion

Montanregion

Krušné hory, to není jen úžasná příroda a široké sportovní vyžití. Kromě již zmíněného je oblast výjimečně bohatá na nerosty a montánní památky. Nachází se tam stříbro, železo, cín, olovo, nikl, wolfram,...

Číst více
Připojit se k instagramu